Algemene Voorwaarden voor de VR-Applicatie VRtoolbox

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") vormen een bindende overeenkomst tussen de gebruiker ("Gebruiker" of "u") en SkillTransmission B.V. met betrekking tot uw gebruik van de VR-applicatie (“VRtoolbox App") en de bijbehorende diensten.

1. Acceptatie van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de VRtoolbox App stemt u in met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de VRtoolbox App.

2. Toegang tot de VRtoolbox App

Gebruikers kunnen toegang krijgen tot de VRtoolbox App door vouchers aan te schaffen. Elke voucher geeft de gebruiker het recht om één keer de training via de VRtoolbox App binnen een tijdsbestek van 2 uur te doorlopen.

3. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de VRtoolbox App en de inhoud ervan blijven eigendom van SkillTransmission B.V. Gebruikers krijgen slechts een beperkte, niet-exclusieve licentie om de VRtoolbox App te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

4. Gebruikersgedrag

Gebruikers dienen de VRtoolbox App te gebruiken in overeenstemming met alle geldende wetten en voorschriften. Het is niet toegestaan om de VRtoolbox App te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

5. Aansprakelijkheid

Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de VRtoolbox App. Gebruik van de VRtoolbox App is op eigen risico van de gebruiker.

6. Wijzigingen

SkillTransmission B.V. behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op de VRtoolbox website (VRtoolbox.nl) zijn geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de Voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

7. Geschillen

Eventuele geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Rotterdam.

8. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via hello@skilltransmission.com